Historie
Fredag den 1 maj 2020Vi flytter ind i vores ny lokale Darumvej 50B
Vi går over til C-skinner da vi har haft en del problemer med K-skinner
Vores nye lokale
Trisdag den 7 januar 2020Vi op siger vores lejemål på Brammingborgvej fra den 30/4 2020
Tirsdag den 29 oktober 2013Vi flytter ind i vores ny (godkende) lokale Brammingborgvej 4
Mandag den 7 oktober 2013

Vi har søge om godkendelse af lokalerne (Brammingborgvej 4) til foreningsbrug
Onsdag den 18 septemper 2013Møde med Esbjerg kommune på Hunderup skole. Vi kan få en lokal 60 m2, som vi afslår.
 

Kommunen tilbyder en lokale på ca. 200 m2 på Hunderup skole
Tirsdag den 7 maj 2013Vi starter på opbygning af vores udstillingsbane
Tirsdag den 8 april 2013

Så er vi flyttet ind på Drejervej 9A
Tirsdag gen 26 marts 2013Generalforsamling se referat her
Tirsdag den 8 januar 2013Nedsætning af arbejdsgrupper
Tirsdag den 18 december 2012Jule afslutning med æbleskiver og gløgg på Industrivej 7 - 9 (AMU) i kantinen. Fra kl. 19 til kl. 21
Tirsdag den 27 november 2012Så starten vi med klubaftener på Industrivej 7 - 9 (AMU) i kantinen. Fra kl. 19 til kl. 21
Tirsdag den 13 november 2012

Informationsmøde i AMU Centeret Industrivej 7 - 9 kl. 19:30. Orientering om hvor vi står på nuværende tidspunkt, samt hvilke muligheder kommunen har stillet os i udsigt. Alle interesserede er velkommen. Se annoncen

Fredag 28 September 2012

Så er det blevet godkendt, at vi rykker ind på det tidligere AMU Center på Industrivej i Bramming. Desværre er der nogle brandtekniske betingelser, der først skal være opfyldt inden vi kan rykke ind.
Så der går nok en til tre måneder endnu. Til gengæld vil vi så kunne råde over 450 – 500 m2 fordelt på flere lokaler.
MEN – så snart vi kender den nøjagtige dato, indkalder vi til et orienteringsmøde i kantinen på Centret. Vi glæder os helt vildt!
Torsdag 30. august 2012Vi har i øjeblikket kontakt med kommunen om et perfekt sted at være. 500 m2 i flere lokaler centralt beliggende i Brammings centrum. Vi forventer en endelig afgørelse i løbet af denne uge (Uge 35).
 Vi arbejder pt. hårdt på at finde det optimale sted at være.
Fredag den 20. juli 2012Foreningen er godkendt af kommunen.
Tirsdag den 5 Juni 2012Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Tirsdag den 29 Maj 2012Blev der afholdt stiftende generalforsamling kl. 19:30 på Bramming Egnsmuseum Pederstræde 4. Læs referat
Lørdag den 28 April 2012Mødtes vi for at se lokalet som vi kunne tænke os, Jernbanegade 11 i Bramming. (1. sal på Bramming station)
Søndag den 22 April 2012Var vi 7 personer som var samlet for at se om der var en grundlag til at genopstart af Bramming Modelbane. Vi blev enig om at gå vider med arbejdet. Nogle af de ting som blev drøfter var en kontingent på ca. 100 kr., ingen opstarts gebyr, halv pris til unge undre 18 år., anlægget ejes at klubben, det rullende materiel ejes af den enkelte medlem, der køres med K-skinner i HO digital vekselstrøm.